Trendlerdeki Yazılar

1
57d27446c03c0e2c1c48482b
7
2
bismillahirrahmanirrahim-arapca-yazilisi-resim_13
3
28 Mar, 2020 119

Besmele-i Şerîf

Bismillâhirrahmânirrahîm   Allâh adın zikredelim evvelâ Vâcib oldur cümle işde her kulâ Beyitiyle başlamıştır muazzez Vesîletü’n Necât, nâm-ı diğer Mevlîd-i Şerîf eserine Süleymân Çelebi. Evvelâ...